Narudžba paketa

Video pokazuje kako izvršiti narudžbu paketa kroz administraciju stranice.