Uređivanje glavnog menija (navigacije)

Video pokazuje kako možete uređivati postojeći meni (glavnu navigaciju) na stranici.