Dodavanje, brisanje i pristup e-mailu

Video pokazuje kako dodavati i brisati e-mail adrese, mijenjati lozinke i pristupati mailu.