Dodavanje više galerija (sa linkom preko slike)

Video pokazuje kako dodati više galerija koje će biti povezane preko uvodne slike.